ecan consultants logo white
Language flag for

Επιλογή γλώσσας

Language flag for

Επιλογή γλώσσας

Επιβίωση της οικογενειακής επιχείρησης Διαδοχή!

Τα μέλη της οικογένειας που δουλεύουν σε μία οικογενειακή επιχείρηση πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα ίδια προσόντα και να δουλεύουν το ίδιο σκληρά όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που δεν είναι μέλη της οικογένειας.

Αν η ηγεσία μιας οικογενειακής επιχείρησης, συνήθως μέλη της οικογένειας, προσλάβει και δώσει τίτλους σε οικογενειακές μετριότητες και κηφήνες απλώς διαβρώνει την αξιοπιστία της προς τους υπόλοιπους εργαζόμενους της επιχείρησης.

Τα ικανά στελέχη θα φύγουν και όσοι μείνουν απλά θα υπηρετούν άβουλα τα μέλη της οικογένειας, θα είναι απλά δηλαδή οι «αυλικοί», κάτι που τελικά θα βλάψει την επιχείρηση.

Η λύση στο πρόβλημα πρόσληψης μελών της οικογένειας που απλά τους χαρακτηρίζει η μετριότητα θα μπορούσε να είναι απλή για ορισμένους!

Αποφασίστε κάποιο «μισθό» για τον «ανιψιό», για τον «συγγενή», για το «μέλος» της οικογένειας που θα θέλατε να «τακτοποιήσετε» στη επιχείρηση ή/και γενικότερα και πείτε του να μένει στο σπίτι του και θα του αποστέλλεται εκεί ο μισθός του!

Όσο και αν σας ακούγετε παράλογο και εξωπραγματικό για τα δικά σας δεδομένα, πολύ σύντομα θα διαπιστώσετε ότι ίσως είναι πολύ καλύτερα αυτή η διευθέτηση για την επιχείρηση και για όλη την «οικογένεια»!

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις, εκτός από τις πολύ μικρές, χρειάζονται την συμβολή και βοήθεια επαγγελματικών στελεχών που δεν είναι μέλη της οικογένειας για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να εξελιχτούν.

Η σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτεί επαγγελματικά στελέχη με γνώσεις, εμπειρίες και εξειδίκευση σε πολλούς τομείς όπως παραγωγή, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικά, ανθρώπινοι πόροι κλπ.

Οι επαγγελματίες αυτοί, από τη στιγμή της πρόσληψης τους πρέπει να γίνονται πλήρη μέλη της επιχείρησης συνήθως με κάποια συμμετοχή στα κέρδη και ίσως ακόμη και στην ιδιοκτησία της επιχείρησης, αλλιώς δεν πρόκειται να μείνουν για πολύ.

Το γεγονός ότι η ανέλιξη τους έχει όρια, αφού τα ηνία της επιχείρησης είναι σε οικογενειακά χέρια, πρέπει να αντισταθμίζεται με κάποια συγκεκριμένα οικονομικά και άλλα συναφή οφέλη.

Φυσικά το «ουδείς αναντικατάστατος» πάντοτε ισχύει!

Άσχετα με το πόσα μέλη της οικογένειας έχουν κάποια ηγετική θέση, και άσχετα με το πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέλη αυτά, μία από τις ηγετικές θέσεις, π.χ επικεφαλής μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικού, προσωπικού κλπ θα πρέπει πάντα να δίνεται σε ένα μη μέλος της οικογένειας.

Ο λόγος είναι απλός!

Το στέλεχος αυτό μπορεί να είναι αντικειμενικό και μπορεί να μένει ανεπηρέαστο από τα μέλη της οικογένειας και τις γνώμες τους.

Είναι σημαντικό το στέλεχος αυτό να μην ανακατεύεται σε οικογενειακά θέματα η επιχειρηματικά θέματα που αφορούν την «οικογένεια»!!

Διαδοχή!

Το θέμα της διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις πρέπει να ανατίθεται σε κάποιον κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία εκτός οικογενείας και εκτός επιχείρησης.

Το θέμα της διαδοχής μπορεί να αποβεί μοιραίο για μια οικογενειακή επιχείρηση και να οδηγήσει στη διάλυση της, όσο αποτελεσματικό και αν είναι το μάνατζμεντ μέχρι το σημείο αυτό, γιατί μπορεί να φέρει σε σύγκρουση τις ανάγκες της επιχείρησης με τις επιθυμίες της οικογένειας.

Πολλά και διάφορα παραδείγματα μπορούν να ειπωθούν!

Το παράδειγμα του πατέρα που ήθελε το υιό του να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση χωρίς αυτός να έχει τις απαιτούμενες ηγετικές ικανότητες.

Το παράδειγμα με τους δύο αδελφούς που μετά από πολλά χρόνια αποφασίζουν να αποσυρθούν και ο καθένας προσπαθεί να προωθήσει το γιο του στη ηγεσία της οικογενειακής επιχείρησης!

Το παράδειγμα με την χήρα επιχειρηματία που προσπαθεί να προωθήσει το μέτριο γαμπρό της για να υποστηρίξει την κόρη της κλπ.

Όλοι μας ξέρουμε κάποια οικογενειακή επιχείρηση με τέτοια προβλήματα.

Για τους πιο πάνω λόγους και όχι μόνο συνιστάτε όπως τον  χειρισμό του θέματος της διαδοχής να τον αναλάβει κάποιος τρίτος, έξω τόσο από την επιχείρηση όσο και την οικογένεια, που διαθέτει τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, αξιοπιστία, τιμιότητα και πειθώ.

Συνιστάτε όπως προσπαθήσει η οικογενειακή επιχείρηση να εξεύρει αυτόν τον επαγγελματία πολύ πριν η διαδοχή γίνει θέμα, γιατί αν αφεθεί για όταν η διαδοχή είναι επείγουσα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να έχουν ήδη πάρει αμετάκλητα τις αποφάσεις τους ως προς το διάδοχο που θα ήθελαν.

Πάντως οι οικογενειακές επιχειρήσεις που επιβιώνουν την απώλεια του ιδρυτή είναι λίγες και αυτές που διαρκούν μερικές γενιές ακόμα ακόμη λιγότερες.

Η πιο σημαντική επισήμανση που θα μπορούσαμε να κάναμε σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις είναι ότι η επιτυχία τόσο της οικογένειας όσο και της επιχείρησης είναι δυνατή μόνο εάν η οικογένεια υπηρετεί την επιχείρηση.

Εάν σκοπός της επιχείρησης είναι να υπηρετεί την οικογένεια και οι δύο, δηλαδή και η οικογένεια και η επιχείρηση, δεν πρόκειται να πάνε μπροστά.

Για περισσότερες πληροφορίες πως μπορούν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της ecan consultants να βοηθήσουν εσάς και την οικογενειακή σας επιχείρηση  να «προλάβετε» και να διορθώσετε τυχόν υφιστάμενες δυσάρεστες οικογενειακές καταστάσεις ως επίσης να σας βοηθήσουν να οργανώσετε «σωστά» την οικογενειακή σας επιχείρηση με εξειδικευμένους συμβούλους με κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, αξιοπιστία, τιμιότητα και πειθώ παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ecan consultants logo