Αναδιάρθρωση Δανείων

Χρειάζεστε Αναδιάρθρωση Δανείων;

lamp
business reorganization

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι της ecan consultants αναλαμβάνουν την επαγγελματική αναδιάρθρωση εταιρικών και προσωπικών δανείων από τράπεζες.

financial restructuring

Η ecan consultants αναλαμβάνει να μελετήσει για εσάς αν θα είσαστε σε θέση να ανταποκριθείτε στη μηνιαία δόση και στο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα συμφωνήσετε με την τράπεζα σας.

branding

Εισηγήσεις πως θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν και εξυπηρετηθούν τα δάνεια σας σε σχέση με τις εμπράγματες υποθηκευμένες εξασφαλίσεις σας και πως να μειωθεί το συνολικό τους κόστος.

sustainability

Τεκμηρίωση και επεξήγηση «πού στέκει» οικονομικά η επιχείρηση σας ΣΗΜΕΡΑ, ποιες είναι οι δυνατότητες της για αποπληρωμή των υποχρεώσεων της προς τις τράπεζες και που θα πρέπει να στρέψει τις δραστηριότητες της.

loans

Τι αρνητικές επιπτώσεις ενδεχομένως μπορεί να έχετε αν προχωρήσετε σε μια “λανθασμένη” και “μη βιώσιμη” αναδιάρθρωση των δανείων σας.

counselling

Διαβουλεύσεις με την τράπεζα σας και βοήθεια για να «πείσετε» επαγγελματικά και τεκμηριωμένα την τράπεζα σας για την πρόταση σας για «ομαλοποίηση» και «αναδιάρθρωση» των δανείων σας.