Αναδιάρθρωση Δανείων

Χρειάζεστε Αναδιάρθρωση Δανείων;

Χρειάζεστε Αναδιάρθρωση Δανείων

lamp
  • Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι της ecan consultants αναλαμβάνουν την επαγγελματική αναδιάρθρωση εταιρικών και προσωπικών δανείων από τράπεζες.
  • Προτού μελετήσετε την «κερδοφορία» και «βιωσιμότητα» της επιχείρησης σας δεν θα πρέπει για κανένα λόγο να προχωρήσετε στην οιανδήποτε αναδιάρθρωση των δανείων σας και να «δεσμευτείτε» με μία μηνιαία δόση που ίσως δεν θα έχετε την δυνατότητα να καταβάλλετε.
  • Μόνο όταν η επιχείρηση σας οδηγηθεί στη κερδοφορία η έχει, κατόπιν επαγγελματικής τεχνοοικονομικής μελέτης, «ενδείξεις» ότι μπορεί να καταστεί βιώσιμη και κερδοφόρα στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να προχωρήσετε σε «διευθέτηση» η/και «ομαλοποίηση» των δανείων σας με την τράπεζα σας!

Επαγγελματική Αναδιοργάνωση και Αναδιάρθρωση Δανείων

business reorganization

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι της ecan consultants αναλαμβάνουν την επαγγελματική αναδιάρθρωση εταιρικών και προσωπικών δανείων από τράπεζες.

financial restructuring

Η ecan consultants αναλαμβάνει να μελετήσει για εσάς αν θα είσαστε σε θέση να ανταποκριθείτε στη μηνιαία δόση και στο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα συμφωνήσετε με την τράπεζα σας.

branding

Εισηγήσεις πως θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν και εξυπηρετηθούν τα δάνεια σας σε σχέση με τις εμπράγματες υποθηκευμένες εξασφαλίσεις σας και πως να μειωθεί το συνολικό τους κόστος.

sustainability

Τεκμηρίωση και επεξήγηση «πού στέκει» οικονομικά η επιχείρηση σας ΣΗΜΕΡΑ, ποιες είναι οι δυνατότητες της για αποπληρωμή των υποχρεώσεων της προς τις τράπεζες και που θα πρέπει να στρέψει τις δραστηριότητες της.

loans

Τι αρνητικές επιπτώσεις ενδεχομένως μπορεί να έχετε αν προχωρήσετε σε μια “λανθασμένη” και “μη βιώσιμη” αναδιάρθρωση των δανείων σας.

counselling

Διαβουλεύσεις με την τράπεζα σας και βοήθεια για να «πείσετε» επαγγελματικά και τεκμηριωμένα την τράπεζα σας για την πρόταση σας για «ομαλοποίηση» και «αναδιάρθρωση» των δανείων σας.