Προώθηση Επιχειρήσεων

Αναπτύσσουμε τις πωλήσεις σας

lamp
business reorganization

Η ecan consultants αναλαμβάνει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και το μερίδιο αγοράς τους στο κλάδο που δραστηριοποιούνται με εξειδικευμένες, στοχευόμενες και εφαρμόσιμες επαγγελματικές υπηρεσίες.

Μελέτη και ανάλυση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που προσφέρετε.

hiring

Έρευνα για «νέες» ομάδες πελατών ή/και «νέους» συνεργάτες για την προώθηση και πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της επιχείρησης σας.

business coach

Μελέτη «νέων» τρόπων προώθησης και προσέγγισης πελατών.

funding

Οργάνωση των πωλήσεων σας.

Μελέτη και ανάλυση της τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης σας.