Σύμβουλοι Εξαγωγών

Αναπτύσσουμε τις εξαγωγές σας

Αναλαμβάνουμε τις εξαγωγές σας

lamp
  • Η ecan consultants αντιλαμβανόμενη το δύσκολο και ταυτόχρονα ασταθές οικονομικό περιβάλλον στο τόπο μας και παρακολουθώντας την συνεχή μείωση των πωλήσεων των επιχειρήσεων πιστεύει ότι διέξοδος στη «κρίση» αυτή μπορεί να είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας, δηλαδή η επιχειρηματική «απόφαση» και «στόχευση» των Κυπριακών επιχειρήσεων για έναρξη εξαγωγών.
  • Η ecan consultants διαθέτει στο δυναμικό της εξειδικευμένα στελέχη και συνεργάτες σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης οι οποίοι έχουν «στόχο» την υποστήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των Κυπριακών επιχειρήσεων.
  • Παρέχοντας τους την απαραίτητη τεχνογνωσία, πρακτική και ουσιαστική βοήθεια με σύγχρονα εργαλεία προσέγγισης των στοχευόμενων ξένων αγορών αυξάνουν τις πιθανότητες έναρξης συνεργασιών και πώλησης των προϊόντων που παράγουν ή/και εμπορεύονται.

Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό

Εξεύρεση/Υπόδειξη υποψήφιων αγοραστών ή/και συνεργατών στο εξωτερικό με βάση προσυμφωνηθέντων κριτηρίων.

Έρευνα, ανάλυση και καθοδήγηση στην διεθνή αγορά όπως επίσης και προσδιορισμό στόχων εξαγωγικής πολιτικής.

sustainability

Πλήρης εκπροσώπηση και υποστήριξη σε συνεχή βάση των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε εν δυνάμει αγοραστές του εξωτερικού.

business reorganization

Πλήρης εκπροσώπηση και υποστήριξη σε συνεχή βάση των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε εν δυνάμει αγοραστές του εξωτερικού.

consulting

Υποστήριξη, κατεύθυνση και έλεγχο των υφιστάμενων στελεχών σας για το επιθυμητό αποτέλεσμα αύξησης των διεθνών πωλήσεων σας χωρίς να προσλάβετε νέο προσωπικό.

counselling

Είσοδος στην εποχή του ηλεκτρονικού διεθνές επιχειρηματικού εμπορίου για την προώθηση των προϊόντων σας με ελάχιστο κόστος.