Σύμβουλοι Εξαγωγών

Αναπτύσσουμε τις εξαγωγές σας

lamp

Εξεύρεση/Υπόδειξη υποψήφιων αγοραστών ή/και συνεργατών στο εξωτερικό με βάση προσυμφωνηθέντων κριτηρίων.

Έρευνα, ανάλυση και καθοδήγηση στην διεθνή αγορά όπως επίσης και προσδιορισμό στόχων εξαγωγικής πολιτικής.

sustainability

Πλήρης εκπροσώπηση και υποστήριξη σε συνεχή βάση των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε εν δυνάμει αγοραστές του εξωτερικού.

business reorganization

Πλήρης εκπροσώπηση και υποστήριξη σε συνεχή βάση των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε εν δυνάμει αγοραστές του εξωτερικού.

consulting

Υποστήριξη, κατεύθυνση και έλεγχο των υφιστάμενων στελεχών σας για το επιθυμητό αποτέλεσμα αύξησης των διεθνών πωλήσεων σας χωρίς να προσλάβετε νέο προσωπικό.

counselling

Είσοδος στην εποχή του ηλεκτρονικού διεθνές επιχειρηματικού εμπορίου για την προώθηση των προϊόντων σας με ελάχιστο κόστος.