Σύμβουλοι Εισαγωγών

Αναπτύσσουμε την γκάμα των προϊόντων σας

lamp

Επαγγελματική υποστήριξη των εισαγωγών σας

Έρευνα, ανάλυση και καθοδήγηση «νέων» προϊόντων για την επιχείρηση σας.

consulting

Κατεύθυνση και έλεγχο των υφιστάμενων στελεχών σας χωρίς να προσλάβετε νέο προσωπικό.

counselling

Υποστήριξη σε συνεχή βάση στην «έρευνα» καινοτόμων προϊόντων του ενδιαφέροντος σας και στην «εισαγωγική» σας επέκταση.

financial restructuring

Βοήθεια για το επιθυμητό αποτέλεσμα αύξησης των πωλήσεων σας στη Κύπρο και στο Εξωτερικό.

loans

Μείωση του οικονομικού κινδύνου των εισαγωγών σας με εξειδικευμένη υπηρεσία από το εμπορικό τμήμα της ecan Β2Β παράδοσης των προϊόντων που παραγγέλνετε στη αποθήκη σας σε συγκεκριμένη τιμή.