Εξειδικευμένοι
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
στη Κύπρο

Ψάχνετε για εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εταιρεία σας;

Η ecan consultants δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

lamp

Παρέχει βοήθεια σε κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες με έμφαση στον επαγγελματισμό, στην συνέπεια και στην αποτελεσματικότητα.

Η συμβουλευτική ομάδα της ecan consultantsαξιοποιώντας τα ακαδημαϊκά προσόντα και την εκτεταμένη επιχειρηματική πείρα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες της δίνοντας τους την δυνατότητα να αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που τους “προσφέρονται”, να ελαττώσουν τις πιθανότητες αποτυχίας της επιχείρησης τους ως επίσης να ελαχιστοποιήσουν τον προσωπικό και επιχειρησιακό κίνδυνο.

Η ecan consultants παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Επαγγελματικής Καθοδήγησης (Business Coaching), Αναδιάρθρωσης Δανείων, Αναβάθμιση Μάρκας (Branding), Εξαγωγών, Εισαγωγών, Προώθησης Επιχειρήσεων, Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων, Οικονομική Αναδιάθρωση και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, για τις οποίες διαθέτει πολυετή και ιδιαίτερα σημαντική επιχειρηματική πείρα.

Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Κύπρο και το Εξωτερικό

Η ecan consultants με προσοντούχους και έμπειρους Εξειδικευμένους Συμβούλους Επιχειρήσεων, με ιδίαν επιχειρηματική δραστηριότητα και εμπειρία, αναλαμβάνουν να βοηθήσουν και καθοδηγήσουν «πρακτικά» τον Επιχειρηματία να «διοικήσει», «ελέγξει» και «αναδιοργανώσει» την επιχείρηση του.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι της ecan consultants αναλαμβάνουν την επαγγελματική αναδιάρθρωση εταιρικών και προσωπικών δανείων από τράπεζες.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, σχεδιασμό και προμήθευση της συσκευασίας σας.

Εξεύρεση/Υπόδειξη υποψήφιων αγοραστών ή/και συνεργατών στο εξωτερικό με βάση προσυμφωνηθέντων κριτηρίων.

Εξεύρεση/Υπόδειξη προμηθευτών ή/και συνεργατών από το εξωτερικό με βάση προσυμφωνηθέντων κριτηρίων.

Η ecan consultants αναλαμβάνει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και το μερίδιο αγοράς τους στο κλάδο που δραστηριοποιούνται με εξειδικευμένες, στοχευόμενες και εφαρμόσιμες επαγγελματικές υπηρεσίες.

Οικονομική Αναδιάρθρωση

Ανακαλύπτουμε, αναδεικνύουμε και σας συμβουλεύουμε για όλες τις απαραίτητες τομές που πρέπει να γίνουν με σκοπό να τοποθετήσετε τα “οικονομικά” σας σε σταθερή και βιώσιμη βάση.

Σας βοηθάμε να οργανώσετε την επιχείρηση σας.