Είναι η επιχείρηση μου «κερδοφόρα» και «βιώσιμη»;

Πολλοί επιχειρηματίες, ίσως και εσείς, νοιώθετε την «πίεση» της τράπεζας σας για να προχωρήσετε σε διαβουλεύσεις μαζί της για μία ενδεχομένως αναδιάρθρωση των δανείων σας και «ομαλοποίηση» των υποχρεώσεων της επιχείρησης σας μαζί της.

Πολλοί από εσάς έχετε, ή σκέπτεστε, να ζητήσετε βοήθεια από Χρηματοοικονομικούς ή Νομικούς Συμβούλους, να σας «συμβουλεύσουν» και να σας «βοηθήσουν» να συμφωνήσετε με την τράπεζα σας την Αναδιάρθρωση των υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων σας εισηγώντας σας και ένα «πρόγραμμα αποπληρωμής» των υποχρεώσεων σας.

Τις πλείστες φορές οι εισηγήσεις αυτές γίνονται χωρίς να σας «τεκμηριώνουν» με εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη Τεχνοοικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας & Κερδοφορίας την δυνατότητα ή όχι της επιχείρησης σας να ανταποκριθεί στο «πρόγραμμα αποπληρωμής», δηλαδή το κατά πόσο η «πρόταση» και το «πρόγραμμα αποπληρωμής» που σας προτείνουν μπορεί η επιχείρηση σας να το υλοποιήσει.

Τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαιτήσετε να σας «απαντηθούν» είτε από τους Συμβούλους σας είτε από την Τράπεζα σας είτε από τον οποιοδήποτε σας προτείνει το οποιοδήποτε «πρόγραμμα αποπληρωμής» των δανείων σας θα πρέπει να είναι:

• Η επιχείρηση μου είναι βιώσιμη;
• Η επιχείρηση μου είναι κερδοφόρα;
• Γνωρίζω «που στέκω» επιχειρησιακά και οικονομικά;
• Θα είμαι σε θέση να ανταποκριθώ στη μηνιαία δόση που θα συμφωνήσω;
• Τι «κινδύνους» αναλαμβάνω με το να προχωρήσω σε Αναδιάρθρωση των δανείων;
• Τι «μπορώ» και τι «πρέπει» να κάνω για να διασφαλίσω την βιωσιμότητα και κερδοφορία της επιχείρησης μου;

Ο χρόνος που περνά θα πρέπει άμεσα να χρησιμοποιηθεί για να αναδιοργανώσετε την επιχείρηση σας και να κάνετε τέτοιες ενέργειες ώστε να διασφαλίσετε πρώτα από όλα την βιωσιμότητα της και μετέπειτα να την οδηγήσετε στην ανάπτυξη και κερδοφορία.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της ecan consultants  είναι πρόθυμοι να σας συναντήσουν στο χώρο της επιχείρησης σας και να σας βοηθήσουν να απαντήσετε τα πιο πάνω πολύ «σοβαρά» ερωτήματα τεκμηριώνοντας σας τις εισηγήσεις τους.