Σύμβουλοι Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Χρειάζεστε Σύμβουλο Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων;

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

lamp

Ο ρόλος μας

business coach

Ο Σύμβουλος Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων αναλαμβάνει να βοηθήσει στην διεκδίκηση κονδυλίων με στόχο την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της επιχείρησης σας.

branding

Με την κατάλληλη τεχνογνωσία και πείρα, μπορεί να αποτρέψει λάθη και παραλείψεις, να εστιάσει στα δυνατά σημεία της επιχείρησης, αναδεικνύοντας τους σωστούς στόχους σε κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

correct mistakes

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν περιορίζονται μόνο στην ετοιμασία των αιτήσεων και της οικονομοτεχνικής μελέτης, αλλά και στη εφαρμογή «έξυπνων ενεργειών» για να αυξηθεί η κερδοφορία και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης.