Σχέδιο παροχής χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για προώθηση του Αγροτουρισμού στην ύπαιθρο

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές διατηρητέων οικοδομών ή αρχαίων μνημείων.

Αφορά:
*Τουριστικά καταλύματα. Αποκλείονται οι ξενοδοχειακές μονάδες οποιουδήποτε αστέρα.

*Εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία.

*Εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό, την παράδοση, την ψυχαγωγία κλπ. Ως παραδείγματα αναφέρονται: Εκθετήρια πώλησης παραδοσιακών προϊόντων, εργαστήρια Καλών Τεχνών και μουσειακοί/ εκθεσιακοί χώροι. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην προβολή και ανάδειξη του αυθεντικού παραδοσιακού προσώπου της Κυπριακής υπαίθρου.

Χρηματοδότηση 50% των επιλέξιμων δαπανών:

Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανέρχεται στις €200.000. Η ελάχιστη επένδυση καθορίζεται στις €120.000 και η μέγιστη στις €800.000. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στα €2 εκ.

Περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου:

Οι περιοχές της Υπαίθρου του Χάρτη Ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα εξαιρουμένων των Δήμων και Κοινοτήτων που εμπίπτουν τμηματικά ή συνολικά στο όριο των Τοπικών Σχεδίων των βασικών αστικών συγκροτημάτων Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου.

Υποβολή Αιτήσεων:

Η ecan consultants μπορεί να σας καθοδηγήσει και να ετοιμάσει την αίτηση για να διεκδικήσετε την πιο πάνω χορηγία.

Στοιχεία Επικοινωνίας: T: +357 22 357 083 Email: maria@ecan-consultants.com