Οικονομικά Νέα

Αναδιάρθρωση δανείων

Τι πρέπει να γνωρίζετε! Πολλοί επιχειρηματίες, ίσως και εσείς, είσαστε η προγραμματίζετε να προχωρήσετε, σε διαβουλεύσεις με την τράπεζα σας για μία ενδεχομένως αναδιάρθρωση των δανείων

Περισσότερα »

Nέες παγίδες τραπεζών

Παρά τη θέσπιση Νόμων, Κανονισμών και Οδηγιών, οι τράπεζες εξακολουθούν να περιλαμβάνουν στις νέες δανειακές συμβάσεις, όρους που παγιδεύουν τους δανειολήπτες και προσδίδουν σε αυτές

Περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Κυπριακά δικαστήρια, απέρριψαν τις διαδικασίες εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων, ανοίγοντας το δρόμο για αγωγές κατά των τραπεζών στις περιπτώσεις που προχωρούν με πωλήσεις περιουσιών δανειοληπτών. Συγκεκριμένα

Περισσότερα »