Γενικού Ενδιαφέροντος

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια

Μη εξυπηρετούμενο δάνειο είναι το δάνειο που παρουσιάζει καθυστερήσεις 90 ημερών και αν πρόκειται για όριο σε τρεχούμενο, όταν ο λογαριασμός βρίσκεται σε υπέρβαση πέραν

Περισσότερα »

Αναδιάρθρωση δανείων

Τι πρέπει να γνωρίζετε! Πολλοί επιχειρηματίες, ίσως και εσείς, είσαστε η προγραμματίζετε να προχωρήσετε, σε διαβουλεύσεις με την τράπεζα σας για μία ενδεχομένως αναδιάρθρωση των δανείων

Περισσότερα »

10 Χαρακτηριστικά Επιτυχημένων Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων

Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν. Τι διαφοροποιεί ωστόσο εκείνους τους επιχειρηματίες που αποτυγχάνουν από εκείνους που επιτυγχάνουν; Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συνήθειες βοηθούν

Περισσότερα »

Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι, κάποιες φορές, τα οικογενειακά συμφέροντα δεν ταυτίζονται με τα επιχειρηματικά συμφέροντα και ότι

Περισσότερα »