Νέα

Γενικού Ενδιαφέροντος

Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι, κάποιες φορές, τα οικογενειακά συμφέροντα δεν ταυτίζονται με τα επιχειρηματικά συμφέροντα και ότι

Περισσότερα »
Επιχειρηματικά Νέα

Ο ρόλος του καθοδηγητή επιχειρήσεων

Ο καθοδηγητής επιχειρήσεων (business coach) διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό και καθοριστικό ρόλο σε μια επιχείρηση ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικών δυσκολιών. Ο καθοδηγητής επιχειρήσεων βοηθά την επιχείρηση με

Περισσότερα »