Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

Σας βοηθάμε να οργανώσετε την επιχείρηση σας

Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

lamp

Το σχέδιο Αναδιοργάνωσης της ecan consultants χωρίζεται σε 4 στάδια

business reorganization

Σας βοηθάμε να οργανώσετε την επιχείρηση σας.

branding

Σε στενή συνεργασία με την ecan consultants, τα μέλη της Διοίκησης της επιχείρησης αποφασίζουν με βάση τα στοιχεία της έκθεσης που τους έχει παρουσιαστεί 

sustainability

Το επόμενο στάδιο αφορά τον σχεδιασμό και ανάπτυξη αξιόπιστου, εφαρμόσιμου, ευέλικτου, μετρήσιμου και αποτελεσματικού πλάνου εργασιών.

correct mistakes

Στο τελευταίο και πιο κρίσιμο στάδιο αξιολογούνται τα αποτελέσματα της αναδιοργάνωσης με βάση ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.